Cookie-användning

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse (t ex genom att inte behöva se denna skylt på varje sida du besöker) samt från Googles för Recapta i formulär (så att du slipper tyda alla konstiga bokstäver och bilder) och för att hjälpa oss att förbättra innehållet för våra besökare.

Genom att använda webbplatsen samtycker du till användningen av cookies. För att slippa se denna skylt på varje sida måste du klicka på Jag accepterar

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår integritetspolicy och du når den via knappen till höger.

ICSW:s skribenter

För ICSW:s skribenter används även cookies från Wordpress för att dina personliga inställningar ska behållas mellan besöken.

Forskning & symposier

Forskning och symposier inom ICSW:s verksamhetsområde

All den forskning som sker inom vårt intresseområde når inte alltid ut till alla som kan vara intresserade. Här publicerar vi det som kommer till vår kännedom om aktuell forskning och intressanta symposier.

Vår förhoppning är också att medlemsorganisationerna ska dela med sig av rapporter och utredningar som finns inom området.

Ansvariga för forskningsinformationen

Axel Ågren, FORSA, ordförande i ICSW Sverige

Komal Singh Rambaree, Högskolan i Gävle,
kassör i ICSW Sverige

International Migrant day

ICSW Sverige är medarrangör vid International Migrant day den 18 december, där Högskolan i Gävle är huvudarrangör. Komalsingh Rambaree, ICSW Sverige och Högskolan i Gävle, har planerat dagen och inviger dagen. Talar gör även Eva Holmberg-Herrström, ICSW Sverige. Mer praktisk ...
Läs Mer
COVID-19’s impact on Elderly Care in Sweden

Webinar: Covid-19:s inverkan på äldreomsorgen i Sverige

Swedish Care International (SCI) bjuder in till ett webbseminarium
23 juni 2020, kl 15.00 för att ge en översikt av äldreomsorgen i Sverige och förändringar relaterade till COVID-19. COVID-19 has affected and changed how elderly care is provided in Sweden ...
Läs Mer

Webinar: Covid-19 – Reframing Ageing

Framing Ageing, University College Dublin, inbjuder till ett webbseminarium
12 juni 2020, kl: 15.00-16.45 "which will examine the blind spots and biases around ageing that Covid-19 has revealed in public discourse, political rhetoric and narratives of experience" Vad har ...
Läs Mer

Goda År – forskning för att mäta livskvalitet

Goda År, är namnet på ett forskningsprojekt som har sitt ursprung i en offentlig utredning, Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet (SOU 2015:56). Syftet är att ta fram en ny metod för att mäta livskvalitet. Hittills har ett ...
Läs Mer

Äldres ensamhet – en epidemi?

Axel Ågrens presenterade vid ICSWs årsmöte sin forskning "Äldres ensamhet - en epidemi? Mediabilder, föreställningar och utpekande av ansvar." Nu kan du ta del av såväl powerpoint-bilderna från presentationen som licentiatavhandlingen. Se powepoint-bilderna "Äldres ensamhet - en epidemi"Ladda ner Läs ...
Läs Mer

Europeisk kongress om gerontologi och geriatrik

International Association of Gerontology and Geriatrics – European Region håller kongress i Göteborg 23-25 maj Kongressens tema är “Förmåga att åldras – från cell till samhälle”. Temat betonar vår förmåga att utföra handlingar för att nå värdefulla mål inom makro-, ...
Läs Mer

Konferens: Vård efter behov ‒ hur svårt ska det vara?

Välkommen till den 10:e Nationella prioriteringskonferensen!
Ämne: Vård efter behov ‒ hur svårt ska det vara? Prioriteringskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar med prioriteringar inom hälso- och sjukvård på ett eller annat sätt och ett forum för kunskapsutbyte. Plats: ...
Läs Mer

Inbjudan till Forskningssymposium

Välkommen att delta vid 2019 års nationella FORSA symposium på temat: Social förändring – (o)lika villkor. 12-13 mars 2019 i Norrköping Vid detta symposium välkomnar vi alla som vill diskutera och utbyta erfarenheter kring (o)lika villkor i vid bemärkelse, då ...
Läs Mer

Rapport från nätverkskonferens 27-29 april 2016 Uppsala Sverige.

ICSW Sverige hade en aktiv roll i att organisera den internationella nätverkskonferensen "Evidens informerad Practice International Invitational Workshop “Knowledge as an Empowerment Tool in Social Services" – 27-29 april 2016 Uppsala Sverige. Deltagare från Sverige, Australien, Kanada och USA deltog ...
Läs Mer