Forskning & symposier

Forskning och symposier inom ICSW:s verksamhetsområde

All den forskning som sker inom vårt intresseområde når inte alltid ut till alla som kan vara intresserade. Här publicerar vi det som kommer till vår kännedom om aktuell forskning och intressanta symposier.

Vår förhoppning är också att medlemsorganisationerna ska dela med sig av rapporter och utredningar som finns inom området.

Ansvariga för forskningsinformationen

Axel Ågren, FORSA, ordförande i ICSW Sverige

Komal Singh Rambaree, Högskolan i Gävle,
kassör i ICSW Sverige

Tips på konferenser

28th annual ISDRS Conference:
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND COURAGE: CULTURE, ART AND HUMAN RIGHTS
June 15-17 2022, Stockholm & online World Academic Forum
Stockholm Summit 2022 BEING HUMAN(IST) IN THE ANTHROPOCENE
How to Understand Humanism and Biocentrism When the Foundations of ...

Stefan Holgersson om hur polisen framställer sitt arbete och verksamhet.

Stefan Holgersson som nyligen föreläste för ICSW Sverige uppmärksammas nu för sin nya rapport om hur polisen framställer sitt arbete och verksamhet. Läs mer: https://liu.se/nyhet/liu-rapport-holgersson
Rapporten finns här: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1620525&dswid=-9052 ...

International Migrant day

ICSW Sverige är medarrangör vid International Migrant day den 18 december, där Högskolan i Gävle är huvudarrangör. Komalsingh Rambaree, ICSW Sverige och Högskolan i Gävle, har planerat dagen och inviger dagen. Talar gör även Eva Holmberg-Herrström, ICSW Sverige. Mer praktisk ...
COVID-19’s impact on Elderly Care in Sweden

Webinar: Covid-19:s inverkan på äldreomsorgen i Sverige

Swedish Care International (SCI) bjuder in till ett webbseminarium
23 juni 2020, kl 15.00 för att ge en översikt av äldreomsorgen i Sverige och förändringar relaterade till COVID-19. COVID-19 has affected and changed how elderly care is provided in Sweden ...

Webinar: Covid-19 – Reframing Ageing

Framing Ageing, University College Dublin, inbjuder till ett webbseminarium
12 juni 2020, kl: 15.00-16.45 "which will examine the blind spots and biases around ageing that Covid-19 has revealed in public discourse, political rhetoric and narratives of experience" Vad har ...

Goda År – forskning för att mäta livskvalitet

Goda År, är namnet på ett forskningsprojekt som har sitt ursprung i en offentlig utredning, Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet (SOU 2015:56). Syftet är att ta fram en ny metod för att mäta livskvalitet. Hittills har ett ...

Äldres ensamhet – en epidemi?

Axel Ågrens presenterade vid ICSWs årsmöte sin forskning "Äldres ensamhet - en epidemi? Mediabilder, föreställningar och utpekande av ansvar." Nu kan du ta del av såväl powerpoint-bilderna från presentationen som licentiatavhandlingen. Se powepoint-bilderna "Äldres ensamhet - en epidemi"Ladda ner Läs ...

Europeisk kongress om gerontologi och geriatrik

International Association of Gerontology and Geriatrics – European Region håller kongress i Göteborg 23-25 maj Kongressens tema är “Förmåga att åldras – från cell till samhälle”. Temat betonar vår förmåga att utföra handlingar för att nå värdefulla mål inom makro-, ...

Konferens: Vård efter behov ‒ hur svårt ska det vara?

Välkommen till den 10:e Nationella prioriteringskonferensen!
Ämne: Vård efter behov ‒ hur svårt ska det vara? Prioriteringskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar med prioriteringar inom hälso- och sjukvård på ett eller annat sätt och ett forum för kunskapsutbyte. Plats: ...

Inbjudan till Forskningssymposium

Välkommen att delta vid 2019 års nationella FORSA symposium på temat: Social förändring – (o)lika villkor. 12-13 mars 2019 i Norrköping Vid detta symposium välkomnar vi alla som vill diskutera och utbyta erfarenheter kring (o)lika villkor i vid bemärkelse, då ...