Bli medlem i ICSW Sverige!

Varför ska vi bli medlemmar i ICSW?

Om din organisation, ditt ansvarsområde, din affärsidé eller bara du själv vill sträva efter bättre villkor för människor, om social rättvisa och likabehandling, då har du kommit rätt.

ICSW vill förena individer och grupper att dela erfarenheter och hämta inspiration att påverka och kämpa för social rättvisa och likabehandling.

Det finns två sorters medlemskap i ICSW Sverige.

Organisationer

Myndigheter, företag, ideella organisationer etc. som på något sätt arbetar med och främjar utveckling av social välfärd och socialpolitiska frågor eller är verksamma inom socialt arbete.

Medlemsavgift: 2 000 kronor per år. För mindre organisationer 1 000 kronor per år.

Enskild medlem

Privatpersoner som vill främja utveckling av social välfärd och socialpolitiska frågor.

Medlemsavgift: 300 kronor per år.

Anmälan om medlemskap

  • Skicka din anmälan om medlemskap till info@icsw.se
  • Betala in medlemsavgiften på Sv Nationalkommittén av ICSW:s bankgiro 566-3125

Mer information

För mer information om medlemskap kontakta:
Bert Åberg, kassör, bert.aberg@fralsningsarmen.se