Melbourne 2014

Världskonferensen om socialt arbete, utbildning och social utveckling SWSD 2014 hölls på Melbourne Convention and Exhibition Centre, 9-12 juli 2014.

Konferensens egen sajt, www.swsd2014.org, fungerar inte längre. En sammanfattning finns i Progress in global social work at successful Melbourne SWSD2014 conference (pdf) av Trudi Marchant VP WA Branch

Se även konferensens flyer (pdf).