Aktuellt

Äldres ensamhet – en epidemi?

Axel Ågrens presenterade vid ICSWs årsmöte sin forskning ”Äldres ensamhet – en epidemi? Mediabilder, föreställningar och utpekande av ansvar.” Nu kan du ta del av såväl powerpoint-bilderna från presentationen som licentiatavhandlingen.

Läs Axel Ågrens licentiatavhandling:
Loneliness among older people in the Swedish media: Constructions, discourses and the designation of responsibility
Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen Åldrande och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. 2018

Relaterat