Aktuellt

Europeisk kongress om gerontologi och geriatrik

International Association of Gerontology and Geriatrics – European Region håller kongress i Göteborg 23-25 maj

Kongressens tema är “Förmåga att åldras – från cell till samhälle”. Temat betonar vår förmåga att utföra handlingar för att nå värdefulla mål inom makro-, meso- och mikrokontexten.

Mer information finns på  IAGG-ER 2019

Relaterat