Aktiviteter i Sverige

Från svensk horisont

ICSW Sverige är ett nationellt nätverk bestående av intresseorganisationer, högskolor och övriga aktörer som vill verka för social välfärd, mänskliga rättigheter och social rättvisa.

På denna sida kan du läsa rapporter från styrelsemöten, medlemsmöten, sociala plattformsmöten och expertseminarier. Vi har en förhoppning att vi här även ska kunna informera om medlemsorganisationernas aktiviteter.


Axel Ågren, FORSA, Ordförande ICSW Sverige har ett speciellt ansvar att här publicera information om vad som sker inom det nationella nätverket.

Kallelse till årsmöte 8 april 2021

Årsmötet i år inleds med föreläsning och samtal utifrån rapporten Ökad ojämlikhet i boendet i spåren av coronapandemin med Tapio Salonen, professor och vice rektor, Malmö universitet. Därefter vidtar sedvanliga årsmötesförhandlingar. Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga ...
Läs Mer

Webinar: Kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende. En del av välfärden?

ICSW Sverige bjuder in till webinar 13 oktober med Bodil Holmberg. Ett ökande antal äldre medför att allt fler har behov av hjälp dygnet runt på
vård- och omsorgsboende. Samtidigt har antalet platser minskat, vilket innebär ...
Läs Mer
Zoom webinar

Webinar: Hur påverkar COVID-19 ”utsatta” gruppers välbefinnande och rättigheter i Sverige

ICSW Sverige bjuder in medlemmar till Online Webinar via Zoom
26 augusti 2020, kl 16-17 med rubriken:
Hur påverkar COVID-19 ”utsatta” gruppers välbefinnande och rättigheter i Sverige Syftet med detta webinar är att diskutera konsekvenserna ...
Läs Mer
Fasaden på Malmö universitet

Rapport från barnfattigdomsseminariet i december 2019 i Malmö

Nu föreligger dokumentationen från Expertseminariet: Child Poverty in the Nordic countries, Austria and Germany som hölls på Malmö universitet 6-7 december 2019 Innehåll: Abstract
  1. Introduction: Welfare states in Western Europe – differences and developments
  2. Summary ...
    Läs Mer

Samtal om Coronapandemin utifrån sociala perspektiv – Inställt

Uppdatering 2020-05-27: Medlemsmötet är inställt Inbjudan till medlemsmöte 28 maj 2020
Kl 17:00-18:00
Digitalt via Zoom
ICSW Sverige inbjuder medlemmar att delta i ett samtal om Coronapandemin utifrån sociala perspektiv och där ni som medlemmar ...
Läs Mer
Sammanträdesbord

Nya funktionärer 2020

Vid årsmötet valdes nya funktionärer för ICSW Sverige Styrelsen Ordförande: Axel Ågren, FORSA
Sekreterare: Bodil Eriksson, enskild medlem
Kassör: Komal Singh Rambaree, Högskolan i Gävle Ledamöter:
Eva Holmberg Herrström, enskild medlem
Lars Liljedahl, Sveriges Socialchefer
Bert Åberg, ...
Läs Mer

Uppdatering: Årsmötet kommer att hållas via Skype

Under rådan omständigheter har styrelsen besluta att hålla årsmötet onsdag 1 april via Skype. För att minimera antalet problem vill vi att medlemmar som önskar delta
senast tisdag 31 mars kl 14.00 meddelar info@icsw.se
* namn
* ...
Läs Mer

Kallelse till årsmöte 1 april 2020

UPPDATERING
Under rådan omständigheter har styrelsen besluta att hålla årsmötet onsdag 1 april via Skype. Läs mer
Årsmötet i år inleds med föreläsningen Arbetet för en mer hållbar äldreomsorg i kommunen av avgående kassören, kommundirektör Lars Liljedahl, ...
Läs Mer