Cookie-användning

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse (t ex genom att inte behöva se denna skylt på varje sida du besöker) samt från Googles för Recapta i formulär (så att du slipper tyda alla konstiga bokstäver och bilder) och för att hjälpa oss att förbättra innehållet för våra besökare.

Genom att använda webbplatsen samtycker du till användningen av cookies. För att slippa se denna skylt på varje sida måste du klicka på Jag accepterar

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår integritetspolicy och du når den via knappen till höger.

ICSW:s skribenter

För ICSW:s skribenter används även cookies från Wordpress för att dina personliga inställningar ska behållas mellan besöken.

Aktiviteter i Sverige

Från svensk horisont

ICSW Sverige är ett nationellt nätverk bestående av intresseorganisationer, högskolor och övriga aktörer som vill verka för social välfärd, mänskliga rättigheter och social rättvisa.

På denna sida kan du läsa rapporter från styrelsemöten, medlemsmöten, sociala plattformsmöten och expertseminarier. Vi har en förhoppning att vi här även ska kunna informera om medlemsorganisationernas aktiviteter.


Axel Ågren, FORSA, Ordförande ICSW Sverige har ett speciellt ansvar att här publicera information om vad som sker inom det nationella nätverket.

Webinar: Kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende. En del av välfärden?

ICSW Sverige bjuder in till webinar 13 oktober med Bodil Holmberg. Ett ökande antal äldre medför att allt fler har behov av hjälp dygnet runt på
vård- och omsorgsboende. Samtidigt har antalet platser minskat, vilket innebär ...
Läs Mer
Zoom webinar 28 aug 2020

Webinar: Hur påverkar COVID-19 ”utsatta” gruppers välbefinnande och rättigheter i Sverige

ICSW Sverige bjuder in medlemmar till Online Webinar via Zoom
26 augusti 2020, kl 16-17 med rubriken:
Hur påverkar COVID-19 ”utsatta” gruppers välbefinnande och rättigheter i Sverige Syftet med detta webinar är att diskutera konsekvenserna ...
Läs Mer
Fasaden på Malmö universitet

Rapport från barnfattigdomsseminariet i december 2019 i Malmö

Nu föreligger dokumentationen från Expertseminariet: Child Poverty in the Nordic countries, Austria and Germany som hölls på Malmö universitet 6-7 december 2019 Innehåll: Abstract
  1. Introduction: Welfare states in Western Europe – differences and developments
  2. Summary ...
    Läs Mer

Samtal om Coronapandemin utifrån sociala perspektiv – Inställt

Uppdatering 2020-05-27: Medlemsmötet är inställt Inbjudan till medlemsmöte 28 maj 2020
Kl 17:00-18:00
Digitalt via Zoom
ICSW Sverige inbjuder medlemmar att delta i ett samtal om Coronapandemin utifrån sociala perspektiv och där ni som medlemmar ...
Läs Mer
Sammanträdesbord

Nya funktionärer 2020

Vid årsmötet valdes nya funktionärer för ICSW Sverige Styrelsen Ordförande: Axel Ågren, FORSA
Sekreterare: Bodil Eriksson, enskild medlem
Kassör: Komal Singh Rambaree, Högskolan i Gävle Ledamöter:
Eva Holmberg Herrström, enskild medlem
Lars Liljedahl, Sveriges Socialchefer
Bert Åberg, ...
Läs Mer

Uppdatering: Årsmötet kommer att hållas via Skype

Under rådan omständigheter har styrelsen besluta att hålla årsmötet onsdag 1 april via Skype. För att minimera antalet problem vill vi att medlemmar som önskar delta
senast tisdag 31 mars kl 14.00 meddelar info@icsw.se
* namn
* ...
Läs Mer

Kallelse till årsmöte 1 april 2020

UPPDATERING
Under rådan omständigheter har styrelsen besluta att hålla årsmötet onsdag 1 april via Skype. Läs mer
Årsmötet i år inleds med föreläsningen Arbetet för en mer hållbar äldreomsorg i kommunen av avgående kassören, kommundirektör Lars Liljedahl, ...
Läs Mer

Expertseminarium om barnfattigdom i Malmö, 6-7 december 2019

Uppdatering 3 juni 2020: Nu finns den officiella rapporten tillgänglig, ladda ner Rapport från barnfattigdomsseminarie, december 2019, Malmö I avvaktan på den officiella rapporten från expertseminariet kan vi redan nu få ta del av den ...
Läs Mer

Årsmöte 2019

ICSW Sverige var samlade till årsmöte den 26. mars. Förutom val och fyllnadsval och sedvanliga årsmötespunkter /se protokoll från årsmötet/ fick vi lyssna till doktorand Axel Ågren, som höll en intressant föreläsning kring temat ”äldres ...
Läs Mer

Kallelse till Årsmöte

Tid: Den 26 mars 2019, klockan 18:00
Plats: Frälsningsarmén, Nybrogatan 79B (T-banestation Stadion) I direkt anslutning till årsmötet bjuder vi in till en intressant gästföreläsning av doktorand Axel Ågren med rubriken: Äldres ensamhet – en epidemi?
Mediebilder, ...
Läs Mer