Aktiviteter i Sverige

Från svensk horisont

ICSW Sverige är ett nationellt nätverk bestående av intresseorganisationer, högskolor och övriga aktörer som vill verka för social välfärd, mänskliga rättigheter och social rättvisa.

På denna sida kan du läsa rapporter från styrelsemöten, medlemsmöten, sociala plattformsmöten och expertseminarier. Vi har en förhoppning att vi här även ska kunna informera om medlemsorganisationernas aktiviteter.


Axel Ågren, FORSA, Ordförande ICSW Sverige har ett speciellt ansvar att här publicera information om vad som sker inom det nationella nätverket.

Handlingar till årsmöte 2022

Nu föreligger valberedningens förslag
För anmälan etc se tidigare inlägg ...

Nytt datum för årsmöte, 11 april 2022

Tyvärr har vi fått ett akut sjukdomsfall, som gör att vi måste skjuta på årsmötet, som skulle genomförts 24 mars. Istället blir ÅRSMÖTET DEN 11 APRIL, KLOCKAN 16.30. PÅ ZOOM Anmäl deltagande senast den 8 ...

INSTÄLLT: Årsmöte ICSW Sverige – 24 mars 2022 kl 17:00

Årsmötet inställt på grund av sjukdom - nytt datum 11 april Välkommen att delta vid ICSW Sveriges årsmöte. Nedan finner du dagordning för mötet. Mer information om program kommer. Årsmötet hålls via Zoom. Länk fås ...
Zoom webinar

Försäkringskassan: tillit, rättssäkerhet och media

ICSW bjuder in till seminariet Försäkringskassan: tillit, rättssäkerhet och media med fil dr Mattias Abelin. Mattias, som i flera år forskat om Försäkringskassan, diskuterar sin forskning inom ramen för ICSW:s serie om media, civilsamhälle och ...

Kallelse till årsmöte 8 april 2021

Årsmötet i år inleds med föreläsning och samtal utifrån rapporten Ökad ojämlikhet i boendet i spåren av coronapandemin med Tapio Salonen, professor och vice rektor, Malmö universitet. Därefter vidtar sedvanliga årsmötesförhandlingar. Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga ...

Webinar: Kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende. En del av välfärden?

ICSW Sverige bjuder in till webinar 13 oktober med Bodil Holmberg. Ett ökande antal äldre medför att allt fler har behov av hjälp dygnet runt på
vård- och omsorgsboende. Samtidigt har antalet platser minskat, vilket innebär ...
Zoom webinar

Webinar: Hur påverkar COVID-19 ”utsatta” gruppers välbefinnande och rättigheter i Sverige

ICSW Sverige bjuder in medlemmar till Online Webinar via Zoom
26 augusti 2020, kl 16-17 med rubriken:
Hur påverkar COVID-19 ”utsatta” gruppers välbefinnande och rättigheter i Sverige Syftet med detta webinar är att diskutera konsekvenserna ...