Funktionärer

Styrelsen för ICSW Sverige består av valda representanter från de olika medlemmarna och sammanträder 4-6 gånger per år. Årsmötet är i april/maj månad och vi arrangerar även enstaka medlemsmöten med tillfälle till nätverkande mellan medlemmarna . Vi välkomnar alltid fler medlemmar och under rubriken Medlemmar här på webbplatsen hittar du villkoren för medlemskap.

ICSW Sveriges styrelse 2021

Ordförande: Axel Ågren, FORSA, axel.agren@gmail.com
Vice ordförande: Eva Holmberg Herrström, enskild medlem, eva.herrstrom@icloud.com
Sekreterare: Bodil Eriksson, enskild medlem, bodil12eriksson@gmail.com
Kassör: Bert Åberg, enskild medlem,  bert.aberg@fralsningsarmen.se

Ledamöter:
Lotti Ryberg Welander, enskild medlem,  l.rybwel@gmail.com
Christina Vauhkola, Frälsningsarmén, christina.vauhkola@fralsningsarmen.se
Nessica Nässén, Högskolan i Gävle, nessica.nässén@hig.se

Revisor och valberedning

Revisor: Per-Uno Åslund, per-uno.aslund@fralsningsarmen.se
Valberedning: Thomas Goldberg,  enskild medlem, thomasgoldberg492@gmail.com

ICSW.se webbredaktion

Bert Åberg, Frälsningsarmén
Kontakta via mail: web@icsw.se