Funktionärer

Styrelsen för ICSW Sverige består av valda representanter från de olika medlemmarna och sammanträder 4-6 gånger per år. Årsmötet är i april/maj månad och vi arrangerar även enstaka medlemsmöten med tillfälle till nätverkande mellan medlemmarna. Vi välkomnar alltid fler medlemmar och under rubriken Medlemmar här på webbplatsen hittar du villkoren för medlemskap.

ICSW Sveriges styrelse 2022

Ordförande: Axel Ågren, FORSA, axel.agren@gmail.com
Vice ordförande: Eva Holmberg Herrström, enskild medlem, eva.herrstrom@icloud.com
Sekreterare: Bodil Eriksson, enskild medlem, bodil12eriksson@gmail.com
Kassör: Bert Åberg, enskild medlem, bert.aberg@fralsningsarmen.se

Ledamöter:
Lotti Ryberg Welander, enskild medlem, l.rybwel@gmail.com
Christina Vauhkola, Frälsningsarmén, christina.vauhkola@fralsningsarmen.se
Åsa Paborn, Stockholms Stadsmission. asa.paborn@stadsmissionen.se
Anna-Lena Andersson. Kalix kommun. Föreningen Sveriges Socialchefer. annalena.andersson@kalix.se
Nilla Helgesson, Skyddsvärnet. nilla.helgesson@skyddsvarnet.se.
Emmeli Wulfstrand, Verdandi: emmeli.wulfstrand@verdandi.se.

Revisor och valberedning

Revisor: Margareta Johansson Winberg.
Revisorssuppleant: Per-Uno Åslund, per-uno.aslund@fralsningsarmen.se
Valberedning: Thomas Goldberg,  enskild medlem, thomasgoldberg492@gmail.com

ICSW.se webbredaktion

Bert Åberg, Frälsningsarmén
Kontakta via mail: web@icsw.se