Funktionärer

Styrelsen för ICSW Sverige består av valda representanter från de olika medlemmarna och sammanträder 4-6 gånger per år. Årsmötet är i april/maj månad och vi arrangerar även enstaka medlemsmöten med tillfälle till nätverkande mellan medlemmarna . Vi välkomnar alltid fler medlemmar och under rubriken Medlemmar här på webbplatsen hittar du villkoren för medlemskap.

ICSW Sveriges styrelse 2020

Ordförande: Axel Ågren, FORSA, axel.agren@gmail.com
Sekreterare: Bodil Eriksson, enskild medlem, bodil12eriksson@gmail.com
Kassör: Komal Singh Rambaree, Högskolan i Gävle, komal.singh.rambaree@hig.se

Ledamöter:
Eva Holmberg Herrström, enskild medlem, eva.herrstrom@icsw.org
Lars Liljedahl, Sveriges Socialchefer, larsliljedahl63@telia.com
Bert Åberg, Frälsningsarmén, bert.aberg@fralsningsarmen.se

Revisor och valberedning

Revisor: Per-Uno Åslund, per-uno.aslund@fralsningsarmen.se
Valberedning: vakant

ICSW.se webbredaktion

Bert Åberg, Frälsningsarmén
Karin Holmqvist, Från tanke till tal
Du kan kontakta oss via mail: web@icsw.se