Aktuellt

Goda År – forskning för att mäta livskvalitet

Goda År, är namnet på ett forskningsprojekt som har sitt ursprung i en offentlig utredning, Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet (SOU 2015:56).

Syftet är att ta fram en ny metod för att mäta livskvalitet. Hittills har ett lands BNP varit det instrument som använts för att beskriva välståndet i ett land men är begränsat till ekonomiskt välstånd. Det finns ett behov att kunna mäta hur många goda år en människa har under sitt liv och vilka handlingsfriheter som påverkar livskvalitet.

Ett forskarteam vid Umeå universitet, i samverkan med flera svenska universitet driver projektet under ledning av professor Lars Lindholm vid institutionen för epidemiologi och global hälsa. Den offentliga utredningen har föreslagit att livskvalitet ska tolkas i termer av individens handlingsfrihet och där tio olika handlingsfriheter har föreslagits. Forskningsprojektet arbetar nu under tre år 2019-2021 med att ta reda på hur dessa handlingsfriheter, och möjligen flera, har betydelse för individens livskvalitet.

Genom bl.a grupper, som är nominerade från en lång rad organisationer i civilsamhället, söker projektet genom enkäter ta reda på om dessa tio handlingsfriheter kan användas som ett mått på livskvalitet. 

De tio komponenterna är hälsa, kunskap och färdigheter, sysselsättning, ekonomiska resurser, medborgerliga rättigheter, sociala relationer, tidsutrymme, livsmiljö, säkerhet till liv och egendom och bostad.  Möjligen tillkommer några handlingsfriheter, men detta är utgångspunkten.

Några av medlemmarna i ICSW Sverige deltar i forskningsprojektet.

Relaterat