Forskning & symposier

Forskning och symposier inom ICSW:s verksamhetsområde

All den forskning som sker inom vårt intresseområde når inte alltid ut till alla som kan vara intresserade. Här publicerar vi det som kommer till vår kännedom om aktuell forskning och intressanta symposier.

Vår förhoppning är också att medlemsorganisationerna ska dela med sig av rapporter och utredningar som finns inom området.

Ansvariga för forskningsinformationen

Axel Ågren, FORSA, ordförande i ICSW Sverige

Komal Singh Rambaree, Högskolan i Gävle,
kassör i ICSW Sverige

Rapport från nätverkskonferens 27-29 april 2016 Uppsala Sverige.

ICSW Sverige hade en aktiv roll i att organisera den internationella nätverkskonferensen "Evidens informerad Practice International Invitational Workshop “Knowledge as an Empowerment Tool in Social Services" – 27-29 april 2016 Uppsala Sverige. Deltagare från Sverige, Australien, Kanada och USA deltog ...