Medlemmar

ICSW Sveriges medlemmar är organisationer och enskilda som strävar efter bättre villkor för människor, social rättvisa och likabehandling.

ICSW Sverige vill förena individer och grupper att dela erfarenheter och hämta inspiration för att påverka och kämpa för social rättvisa och likabehandling.

ICSW Sverige välkomnar nya medlemmar i organisationen

Organisationer

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund.
Vi är det fackliga yrkesförbundet för 68 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare. Medlemmarna arbetar i såväl offentlig som privat sektor. Många är också egenföretagare eller chefer. Akademikerförbundet SSR är det fjärde största förbundet i SACO.

EAPN Sverige är en självständig del av det europeiska nätverket European Anti Poverty Network, EAPN. Vi arbetar för att bryta isolering och utanförskap, att uppmärksamma fattigdom och socialt utanförskap och att alla medborgare i Europa skall ha samma rättigheter och kunna delta i samhället på lika villkor.

Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) har som mål att stärka samarbetet mellan aktörer med intresse för socialt arbete. Vi vill vara en mötesplats för socialarbetare, studenter, forskare, politiker, brukare såväl som invånare med intresse för sociala frågor för att stimulera till kritiska samtal om trender, lösningar och dilemman i det sociala arbetet. Förbundet främjar utveckling och spridning av kunskap för att förbättra det sociala arbetet bland annat genom att finansiera Socialvetenskaplig tidskrift. FORSA är en arena både för att ställa frågor och formulera svar. Vi verkar på ideell basis och är politiskt obunden. Som medlem får du förutom att ta del av lokalföreningarnas aktiviteter, en prenumeration på Socialvetenskaplig tidskrift, där aktuell forskning och debatt presenteras. FORSA arrangerar även nationella symposier.

Frälsningsarmén är en kristen kyrka som är känd för sitt sociala arbete. För oss är omsorgen om hela människan en central del i vår tro och verksamhet.
Vi har valt att arbeta på bred front för att hjälpa den som har det svårt och arbetar med vuxna missbrukare, barn- och ungdom i riskzon, familjestödjande verksamheter, utsatta kvinnor och äldreomsorg. Vårt arbete utförs både med öppna insatser och institutionsvård.

Föreningen Sveriges Socialchefer är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. De drygt 500 medlemmarna är ledare inom socialtjänsten och närliggande verksamheter.

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett femtiotal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 350 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi ger följande utbildningsprogram: Socionomprogrammet, Kandidatprogram i utredningskriminologi och i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete, Masterprogram i socialt arbete. Forskarutbildning ges i hälsofrämjande arbetsliv med inriktning socialt arbete.