International Council on Social Welfare - ICSW Sverige

Ett nationellt och internationellt nätverk för social rättvisa och social välfärd
Minska fattigdom och utanförskap

ICSW:s grundläggande uppgift är att främja social och ekonomisk utveckling för att minska fattigdom och utanförskap.

För att uppfylla målen arbetar ICSW främst med att samla in och sprida information, anordna seminarier och konferenser, utveckla politiska förslag och påverka beslutsfattare.

Fortsättning

Senaste från ICSW Sverige

Global Cooperation Newsletter, augusti 2022 
Global Cooperation Newsletter, augusti 2022 
9 september 2022
Läs senaste Newsletter från ICSW Global
SWESD 2022 i Seoul och online
SWESD 2022 i Seoul och online
13 juni 2022
I oktober kommer nästa världskonferens i socialt arbete och social utveckling äga rum i Seoul och online. Konferensen arrangeras av ICS...
Tips på konferenser
Tips på konferenser
4 maj 2022
28th annual ISDRS Conference: SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND COURAGE: CULTURE, ART AND HUMAN RIGHTS June 15-17 2022, Stockholm & onlin...

Medlemmar i ICSW Sverige

ICSW i Sverige

Aktiviteter i Sverige
Aktiviteter i Sverige
Axel Ågren, FORSA, Ordförande ICSW Sverige
Fortsättning
Forskning & symposier
Forskning & symposier
Axel Ågren, FORSA, Ordförande ICSW Sverige
Komal Singh Rambaree, Högskolan i Gävle, Kassör i ICSW Sverige
Fortsättning
Från riksdag & regering
Från riksdag & regering
Lars Liljedahl, Sveriges Socialchefer
Fortsättning
Internationell utblick
Internationell utblick
Eva Holmberg-Herrström, President ICSW, styrelsemedlem ICSW Sverige
Fortsättning

De globala målen – Agenda 2030

Allt arbete inom ICSW och de nätverk och plattformar som organisationen arbetar tillsammans inkluderar de 17 globala målen som antogs 2015 av FN och som är en del av Agenda 2030 Agenda for Sustainable Development. De globala målen förkortas SDG sustainable development goals. Syftet med agendan är att fram till år 2030 uppnå en socialt, hälsomässigt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling globalt.

Global Agenda

Tillsammans med organisationerna IASSW och IFSW har ICSW utformat den globala agendan för socialt arbete och social utveckling. Syftet är att stärka profilen i socialt arbete och göra det möjligt för socialarbetare att bidraga till politisk utveckling. Rapporten presenterades vid den gemensamma sociala konferensen i Dublin 2018.

Social Platform

ICSW är en av medlemsorganisationerna i EU:s Social Platform den sociala plattformen. Denna täcker ett stort spektrum av EU:s civila samhällssektor och arbetar i alla EU-länder på lokal, regional och nationell nivå för att skapa möten och arbeta med frågor för mänskliga rättigheter och social rättvisa.

Social Protection Floor

ICSW är också en av medlemsorganisationerna i Global samverkan i arbetet med Social Protection Floor. SPF är en grundläggande nivå av socialt skydd på nationell nivå, en uppsättning basala sociala rättigheter utifrån mänskliga rättighetskonventioner. Cirka 2,8 miljarder människor lever i fattigdom, vilket innebär mindre än 2 USD per dag.

World Conferences on Social Work and Social Development - SWSD

Rimini 2020 (Inställd)
Promoting human relationships: Bridging the future
Dublin 2018
Environmental and community sustainability; Human solutions in evolving societies
Seoul 2016
Promoting the Dignity and Worth of People
Melbourne 2014
Promoting Social and Economic Equality. Responses from Social Work and Social Development
Stockholm 2012
Social Work and Social Development 2012: Action and Impact
Hongkong 2010
The Agenda

Varför ICSW?

”Like slavery and apartheid, poverty is not natural. It is man-made and it can be overcome and eradicated by the actions of human beings.”