Årsmöte 2019

Årsmöte 2019

ICSW Sverige var samlade till årsmöte den 26. mars. Förutom val och fyllnadsval och sedvanliga årsmötespunkter /se protokoll från årsmötet/ fick vi lyssna till doktorand Axel Ågren, som höll en intressant föreläsning kring temat ”äldres ensamhet – en epidemi? Mediebilder, föreställningar och utpekandet av ansvar.” Denna bygger på forskningsrapporten ”Loneliness among older people in the Swedish media”. Axel Ågren skriver: ”Känslan att höra till eller inte höra till andra människor ses vanligen som en nödvändig…
Fortsättning
Kallelse till Årsmöte

Kallelse till Årsmöte

Tid: Den 26 mars 2019, klockan 18:00Plats: Frälsningsarmén, Nybrogatan 79B (T-banestation Stadion) I direkt anslutning till årsmötet bjuder vi in till en intressant gästföreläsning av doktorand Axel Ågren med rubriken: Äldres ensamhet – en epidemi?Mediebilder, föreställningar och utpekandet av ansvar.Vilket bygger på forskningsrapporten: Loneliness among older people in the Swedish media. Under kvällen bjuder ICSW även på fika. Anmäl Dig och Din organisation senast den 20 mars till Axel Ågren, e-post: axel.agren@gmail.com Leif Öberg Ordförande ICSW     …
Fortsättning
Ny hemsida lanseras under 2019

Ny hemsida lanseras under 2019

Arbetet med en ny webbplats har påbörjats och målet är att den ska lanseras under 2019. Förutom ett uppdaterat innehåll kommer den även att få ett modernare utseende och bli mer användarvänlig på mobila enheter. Webbredaktionen består av Bert Åberg och Karin Holmqvist och vi arbetar i dialog med styrelsen för att ICSW Sverige ska få en hemsida som speglar verksamheten och är intressant att besöka. Om du har idéer och synpunkter får du gärna…
Fortsättning
Glatt årsmöte

Glatt årsmöte

Den 9 maj hade ICSW Sverige sitt årsmöte på Akademikerförbundet SSR:s kansli i Stockholm. Ordföranden Eva Holmberg-Herrström och sekreteraren Ann-Charlotte Gudmundsson verkade nöjda.
Fortsättning
Expertseminarium om arbetande fattiga

Expertseminarium om arbetande fattiga

Den 26-27 oktober genomförde ICSW Europa och ICSW Danmark ett expertseminarium om arbetande fattiga i Köpenhamn. Resultatet blev bland annat ett position papper om arbetande fattiga.
Fortsättning
Expertseminarium om avhopp från skolan

Expertseminarium om avhopp från skolan

Den 14-15 december 2012 organiserade ICSW ett expertseminarium i Malmö om långtidseffekterna av avhopp från skolan. Detta var uppföljningen på ett tidigare seminarium på samma tema. Läs rapporten: Long Term Effects of Dropout from School Regeringen har under året gjort publicerat två utredningar om detta ämne: Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun SOU 2013:13 Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan SOU 2013:74
Fortsättning
Drop-out from schools 2012

Drop-out from schools 2012

Expertseminarium om ungdomar som hoppar av sina gymnasiestudier Den 16 – 17 mars 2012 arrangerade ICSW i de nordiska länderna (med stöd av ICSW Europa) ett expertseminarium i Oslo på temat ungdomar som avbryter sina gymnasiestudier, dess konsekvenser och möjliga lösningar. Seminariet var en uppföljning av expertseminariet om barnfattigdom i Stockholm 2009.   Valet av tema baserades på att ungdomar som inte fullföljer sina gymnasiestudier tenderar att bli permanent utestängda från arbetsmarknaden. Detta i sin…
Fortsättning

Anteckningar från medlemsmöte 9 nov 2011

Vid medlemsmötet hölls information om vår nya hemsida. ICSW Sverige finns nu också på facebook och twitter. Ett samtal fördes kring sociala media och om  världskonferensen SWSD 2012. Olika aktiviteter och förberedelser inför konferensen presenterades. Läs Minnesanteckningar från medlemsmöte 2011-11-09
Fortsättning

Inbjudan till medlemsmöte den 9 november

ICSW Sverige bjuder in till medlemsmöte den 9 november kl.17.30. Vi kommer vara i Socialstyrelsens lokaler på Rålambsvägen 3, Stockholm. Anmäl dig och din organisation senast den 7 november till sekreterare@icsw.se. Vi bjuder på en lättare förtäring. Välkomna!
Fortsättning