Aktuellt

Kallelse till Årsmöte

Tid: Den 26 mars 2019, klockan 18:00
Plats: Frälsningsarmén, Nybrogatan 79B (T-banestation Stadion)

I direkt anslutning till årsmötet bjuder vi in till en intressant gästföreläsning av doktorand Axel Ågren med rubriken:

Äldres ensamhet – en epidemi?
Mediebilder, föreställningar och utpekandet av ansvar.
Vilket bygger på forskningsrapporten: Loneliness among older people in the Swedish media.

Under kvällen bjuder ICSW även på fika.

Anmäl Dig och Din organisation senast den 20 mars till Axel Ågren, e-post: axel.agren@gmail.com

Leif Öberg Ordförande ICSW          Axel Ågren Sekreterare ICSW

Kallelse i PDF-form

Relaterat