Nytt datum för årsmöte, 11 april 2022

Nytt datum för årsmöte, 11 april 2022

Tyvärr har vi fått ett akut sjukdomsfall, som gör att vi måste skjuta på årsmötet, som skulle genomförts 24 mars. Istället blir ÅRSMÖTET DEN 11 APRIL, KLOCKAN 16.30. PÅ ZOOM Anmäl deltagande senast den 8 april till bodil12eriksson@gmail.com, så sänder hon ut länken till mötet.
Fortsättning
INSTÄLLT: Årsmöte ICSW Sverige – 24 mars 2022 kl 17:00

INSTÄLLT: Årsmöte ICSW Sverige – 24 mars 2022 kl 17:00

Årsmötet inställt på grund av sjukdom - nytt datum 11 april Välkommen att delta vid ICSW Sveriges årsmöte. Nedan finner du dagordning för mötet. Mer information om program kommer. Årsmötet hålls via Zoom. Länk fås vid anmälan till Bodil Eriksson, senast 22 mars: bodil12eriksson@gmail.com Motioner skickas till bodil12eriksson@gmail.com senast 10 mars 2022. Varmt välkommen! ICSW Sveriges styrelse genom ordförande Axel Ågren Dagordning ICSW Sveriges årsmöte 24 mars 2022 1 Mötets öppnande 2 Mötets behöriga utlysande…
Fortsättning
Försäkringskassan: tillit, rättssäkerhet och media

Försäkringskassan: tillit, rättssäkerhet och media

ICSW bjuder in till seminariet Försäkringskassan: tillit, rättssäkerhet och media med fil dr Mattias Abelin. Mattias, som i flera år forskat om Försäkringskassan, diskuterar sin forskning inom ramen för ICSW:s serie om media, civilsamhälle och välfärdsstatens institutioner. Tid och plats: 10 februari, 2022. Kl 16:00-17:30. Anmälan till Bodil Eriksson bodil12eriksson@gmail.com senast den 8 februari 2022. Läs mer i inbjudan
Fortsättning
Kallelse till årsmöte 8 april 2021

Kallelse till årsmöte 8 april 2021

Årsmötet i år inleds med föreläsning och samtal utifrån rapporten Ökad ojämlikhet i boendet i spåren av coronapandemin med Tapio Salonen, professor och vice rektor, Malmö universitet. Därefter vidtar sedvanliga årsmötesförhandlingar. Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga på här på www.icsw.se Läs rapporten: Grander, M., & Salonen, T. (2020). Ökad ojämlikhet i boendet i spåren av coronapandemin. Externa perspektiv: Segregation och covid-19, (2), 1–30. Datum och tid: 8 april, 2020. Kl 17:00.Plats: Årsmötet hålls online via Zoom. Anmälan…
Fortsättning
Webinar: Kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende. En del av välfärden?

Webinar: Kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende. En del av välfärden?

ICSW Sverige bjuder in till webinar 13 oktober med Bodil Holmberg. Ett ökande antal äldre medför att allt fler har behov av hjälp dygnet runt påvård- och omsorgsboende. Samtidigt har antalet platser minskat, vilket innebär att det endast är de med störst behov som kan beviljas en plats. Men vad innebär det egentligen att ta emot hjälp med sin kropp? Är det välfärd eller ofärd? Lyssna på en föreläsning som redogör för äldres anhörigas och…
Fortsättning
Webinar: Hur påverkar COVID-19 ”utsatta” gruppers välbefinnande och rättigheter i Sverige

Webinar: Hur påverkar COVID-19 ”utsatta” gruppers välbefinnande och rättigheter i Sverige

ICSW Sverige bjuder in medlemmar till Online Webinar via Zoom 26 augusti 2020, kl 16-17 med rubriken: Hur påverkar COVID-19 ”utsatta” gruppers välbefinnande och rättigheter i Sverige Syftet med detta webinar är att diskutera konsekvenserna av Covid-19-pandemin för det svenska välfärdssystemet i relation till ”utsatta” gruppers välbefinnande och rättigheter. I det här webinariet kommer vi att: Reflektera över effekterna av pandemin för olika ”utsatta” grupper och välfärdssektorerna.Diskutera luckorna i det nuvarande välfärdssystemet och policyerna för…
Fortsättning