Aktuellt

Kallelse till årsmöte 8 april 2021

Årsmötet i år inleds med föreläsning och samtal utifrån rapporten Ökad ojämlikhet i boendet i spåren av coronapandemin med Tapio Salonen, professor och vice rektor, Malmö universitet. Därefter vidtar sedvanliga årsmötesförhandlingar. Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga på här på www.icsw.se

Läs rapporten: Grander, M., & Salonen, T. (2020). Ökad ojämlikhet i boendet i spåren av coronapandemin. Externa perspektiv: Segregation och covid-19, (2), 1–30.

Datum och tid: 8 april, 2020. Kl 17:00.
Plats: Årsmötet hålls online via Zoom.
Anmälan senast 5 april till Bodil Eriksson (för att få Zoomlänk): bodil12eriksson@gmail.com

Kallelsen till Årsmötet 2021, pdf

Relaterat