Aktuellt

Webinar: Kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende. En del av välfärden?

ICSW Sverige bjuder in till webinar 13 oktober med Bodil Holmberg.

Ett ökande antal äldre medför att allt fler har behov av hjälp dygnet runt på
vård- och omsorgsboende. Samtidigt har antalet platser minskat, vilket innebär att det endast är de med störst behov som kan beviljas en plats. Men vad innebär det egentligen att ta emot hjälp med sin kropp? Är det välfärd eller ofärd? Lyssna på en föreläsning som redogör för äldres anhörigas och undersköterskors erfarenheter.


Bodil Holmberg disputerade maj 2020 med sin avhandling När kroppen inte räcker till: Assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende. Bodil är lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Datum och tid: 13 oktober 2020. Kl. 9:00-10:00.
Seminariet hålls via Zoom.
Anmälan: senast 11 oktober till bodil12eriksson@gmail.com
Länk till Zoommötet skickas till alla anmälda inför mötet.

Bli medlem eller förnya ditt medlemskap i ICSW Sverige

Varmt välkommen!

Relaterat