”UN Social Work Day” 26 mars – vi överlämnar Global Agenda till FN i Genève

”UN Social Work Day” 26 mars – vi överlämnar Global Agenda till FN i Genève

Följande pressmeddelande har i dag sänts till svensk media och riksdagsledamöter PRESSMEDDELANDE        2012-03-26 En svensk representant för Sociala nätverk överlämnar The Global Agenda for Social Work and Social Development till FN i Genève idag Idag på ”UN Social Work Day” presenterar de tre ledande organisationerna inom det sociala området, ICSW, IFSW, och IASSW, den globala agenda för socialt arbete och utveckling som organisationerna gemensamt tagit fram. Syftet med agendan är att stödja, påverka och skapa förutsättningar för…
Fortsättning
Drop-out from schools 2012

Drop-out from schools 2012

Expertseminarium om ungdomar som hoppar av sina gymnasiestudier Den 16 – 17 mars 2012 arrangerade ICSW i de nordiska länderna (med stöd av ICSW Europa) ett expertseminarium i Oslo på temat ungdomar som avbryter sina gymnasiestudier, dess konsekvenser och möjliga lösningar. Seminariet var en uppföljning av expertseminariet om barnfattigdom i Stockholm 2009.   Valet av tema baserades på att ungdomar som inte fullföljer sina gymnasiestudier tenderar att bli permanent utestängda från arbetsmarknaden. Detta i sin…
Fortsättning
Global Agenda och ‘World Social Work Day’

Global Agenda och ‘World Social Work Day’

Vid SWSD konferensen i Hong Kong i juni år 2010, beslutades att inleda en global rörelse som tar upp de stora utmaningar vårt samhälle ställs inför. De tre ledande nätverksorganisationerna inom det sociala området, ICSW, ISFW och IASSW, enades om att tydligt lyfta vår erfarenhet av frågor som är relevanta för vår värld. De närvarande 3 000 delegaterna bekräftade behovet av att organisera sig kring större och relevanta sociala frågor som ansluter inom och mellan…
Fortsättning

Anteckningar från medlemsmöte 9 nov 2011

Vid medlemsmötet hölls information om vår nya hemsida. ICSW Sverige finns nu också på facebook och twitter. Ett samtal fördes kring sociala media och om  världskonferensen SWSD 2012. Olika aktiviteter och förberedelser inför konferensen presenterades. Läs Minnesanteckningar från medlemsmöte 2011-11-09
Fortsättning

Inbjudan till medlemsmöte den 9 november

ICSW Sverige bjuder in till medlemsmöte den 9 november kl.17.30. Vi kommer vara i Socialstyrelsens lokaler på Rålambsvägen 3, Stockholm. Anmäl dig och din organisation senast den 7 november till sekreterare@icsw.se. Vi bjuder på en lättare förtäring. Välkomna!
Fortsättning
Studiebesök under världskonferensen 2012

Studiebesök under världskonferensen 2012

Ta chansen att möta kollegor från olika håll i världen och samtidigt sprida information om er verksamhet! Studiebesökskommittén söker verksamheter för studiebesök under två eftermiddagar, den 10 och 11 juli 2012, i samband med världskonferensen 2012. Vi vänder oss till ICSW:s medlemsorganisationer och andra organisationer eller verksamheter inom det sociala arbetsområdet i Stockholmsområdet för en inventering av platser och verksamheter som kan erbjuda studiebesök. Konferensen hoppas vi lockar många deltagare och utgår ifrån att varje…
Fortsättning
Välkommen till ICSW Sveriges webbplats

Välkommen till ICSW Sveriges webbplats

Nu har det hänt. Efter år av diskussioner och förberedelser har ICSW Sverige fått sin egen hemsida. Här ska vi nu hålla er, våra medlemmar och andra intresserade uppdaterade på vad som händer inom vår organisation här hemma men även på Europeisk och global nivå. Vad är då på gång? Naturligtvis är det bara en sak som är på gång förberedelsearbetet för världskonferensen nästa sommar, den 8 – 12 juli. Tiden rinner iväg och ännu…
Fortsättning

Stockholm 2012 på Facebook

Världskonferensen Social Work Social Development 2012: Action and Impact i Stockholm 8-12 juli 2012 finns nu på Facebook. Om du facebookar så gilla Stockholm 2012 - SWS facebooksida!
Fortsättning

Expertseminarium om barnfattigdom 2009

Den 20-21 november 2009 arrangerade ICSW i de nordiska länderna ett expertseminarium i Stockholm på temat barnfattigdom. Moderator var professor Tapio Salonen. I seminariet deltog experter från Danmark, Finland, Grönland, Norge och Sverige. Rapporten i sin helhet: Child Poverty in the Nordic countries Child Poverty in the Nordic countriesInternational Council on Social Welfare (ICSW)Documentation from an ICSW conference of experts on child poverty held in Stockholm the 20-21 November 2009. Bodil Eriksson Introduction The Nordic…
Fortsättning