Aktuellt

Global Agenda och ‘World Social Work Day’

Vid SWSD konferensen i Hong Kong i juni år 2010, beslutades att inleda en global rörelse som tar upp de stora utmaningar vårt samhälle ställs inför. De tre ledande nätverksorganisationerna inom det sociala området, ICSW, ISFW och IASSW, enades om att tydligt lyfta vår erfarenhet av frågor som är relevanta för vår värld. De närvarande 3 000 delegaterna bekräftade behovet av att organisera sig kring större och relevanta sociala frågor som ansluter inom och mellan de olika yrkesområdena inom socialt arbete, social forskning, social utbildning och socialt påverkansarbete.

Baserat på de beslut som fattades på Hong Kong konferensen har ledningen för de tre internationella organisationerna enats om en uppsättning av mål för att möta våra gemensamma ambitioner för social rättvisa och social utveckling i det gemensamma arbetet för mänskliga rättigheter.
Dessa mål beskrivs i den globala agendan för socialt arbete och social utveckling.

Den 26 mars kommer Global Agenda att överlämnas till representanter för FN i Genève. De tre organisationernas Europapresidenter, Eva Herrström-Holmberg ICSW, David Jones IFSW, och Sue Lawrence IASSW, kommer då att överlämna agendan i sin helhet.

I dag den 20 mars på ‘World Social Work Day’ offentliggöres agendan. Du kan läsa den globala agendan i sin helhet, Global Agenda, här:  Global Agenda

Relaterat