Aktuellt

”UN Social Work Day” 26 mars – vi överlämnar Global Agenda till FN i Genève

Följande pressmeddelande har i dag sänts till svensk media och riksdagsledamöter

PRESSMEDDELANDE        2012-03-26

En svensk representant för Sociala nätverk överlämnar 
The Global Agenda for Social Work and Social Development 
till FN i Genève idag

Idag på ”UN Social Work Day” presenterar de tre ledande organisationerna inom det sociala området, ICSW, IFSW, och IASSW, den globala agenda för socialt arbete och utveckling som organisationerna gemensamt tagit fram.

Syftet med agendan är att stödja, påverka och skapa förutsättningar för strukturer och system som ger människor världen över makt över sitt eget liv samt att intensifiera arbetet för mänskliga rättigheter

säger Eva Holmberg-Herrström, europapresident i ICSW, som tillsammans med europapresidenterna för de två övriga organisationerna personligen kommer att överlämna agendan till FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor, ILO, i Genève idag.

Över hela världen, från FN:s högkvarter till fiskebyar i utvecklingsländer, pågår många initiativ till att förändra världen och garantera mänskliga rättigheter. Målet är en rättvis, fredlig och hållbar utveckling.

Agendan är en milstolpe i den process som inleddes år 2010, när de tre organisationerna för första gången genomförde en gemensam världskonferens.

Uppföljningen av denna kommer att ske i Stockholm i sommar. Då möts mer än 2 000 socialarbetare, forskare, politiker och frivilligorganisationer från hela världen på Stockholmsmässan.

Dokumentet: Global Agenda for Social Work and Social Development (pdf)

Kontakt:

Eva Holmberg-Herrström, ordförande ICSW Europa
och ordförande lokala organisationskommittén för Stockholmskonferensen
070 – 736 40 01            eva.herrstrom@icsw.org

Bert Åberg, ordförande PR-kommittén, informatör
073 – 914 82 05            bert.aberg@fralsningsarmen.se

De internationella organisationerna är:

IASSW – International Association of Schools of Social Work, organiserar aktörer inom social forskning och utbildning

IFSW – International Federation of Social Workers, organiserar de sociala professionerna

ICSW – International Council on Social Welfare, organiserar de socialpolitiska aktörerna

Relaterat