Aktuellt

Studiebesök under världskonferensen 2012

Ta chansen att möta kollegor från olika håll i världen och samtidigt sprida information om er verksamhet! Studiebesökskommittén söker verksamheter för studiebesök under två eftermiddagar, den 10 och 11 juli 2012, i samband med världskonferensen 2012.

Vi vänder oss till ICSW:s medlemsorganisationer och andra organisationer eller verksamheter inom det sociala arbetsområdet i Stockholmsområdet för en inventering av platser och verksamheter som kan erbjuda studiebesök. Konferensen hoppas vi lockar många deltagare och utgår ifrån att varje besöksgrupp kommer vara 30 personer. Det betyder att studiebesöken snarare blir i form av presentationer, än att man kan visa så mycket av den direkta verksamheten. Mötesrummen måste inte vara ”perfekta”. Vi tänker oss att varje studiebesök kommer vara ca 1,5 timme. Varje studiebesöksgrupp kommer erbjudas besök på två verksamheter och gruppen kommer i de flesta fall med buss.

Presentationen ska vara på engelska. Om ni har möjlighet att arrangera studiebesök där det finns personer som talar spanska och franska är det ett plus, en möjlighet till simultantolkning till de deltagare som inte talar engelska. Vi har begränsad ekonomi och kommer inte kunna anlita professionella tolkar.

Vi har en idé om att studiebesök ska planeras utifrån olika teman. Kom gärna med förslag på teman som ni kan erbjuda. Välkommen att kontakta oss i kommittén,  för att få mer information eller diskutera era förslag.

Kristina Weinsjö, Gunnel Hedman Wallin, Kersti Hjelm, Birgitta Ärlund och Josefine Johansson

Kontakt: Kristina Weinsjö eller Gunnel Hedman Wallin

Relaterat