Webinar: Covid-19:s inverkan på äldreomsorgen i Sverige

Webinar: Covid-19:s inverkan på äldreomsorgen i Sverige

Swedish Care International (SCI) bjuder in till ett webbseminarium 23 juni 2020, kl 15.00 för att ge en översikt av äldreomsorgen i Sverige och förändringar relaterade till COVID-19. COVID-19 has affected and changed how elderly care is provided in Sweden and worldwide. Sweden, in particular, has been the focus of international media attention with its COVID-19 strategy that has aimed to protect its elderly population without causing disruption to other elements of society.Swedish Care International…
Fortsättning
Äldres ensamhet – en epidemi?

Äldres ensamhet – en epidemi?

Axel Ågrens presenterade vid ICSWs årsmöte sin forskning "Äldres ensamhet - en epidemi? Mediabilder, föreställningar och utpekande av ansvar." Nu kan du ta del av såväl powerpoint-bilderna från presentationen som licentiatavhandlingen. Se powepoint-bilderna "Äldres ensamhet - en epidemi"Ladda ner Läs Axel Ågrens licentiatavhandling:Loneliness among older people in the Swedish media: Constructions, discourses and the designation of responsibilityLinköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen Åldrande och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. 2018
Fortsättning
Europeisk kongress om gerontologi och geriatrik

Europeisk kongress om gerontologi och geriatrik

International Association of Gerontology and Geriatrics – European Region håller kongress i Göteborg 23-25 maj Kongressens tema är “Förmåga att åldras – från cell till samhälle”. Temat betonar vår förmåga att utföra handlingar för att nå värdefulla mål inom makro-, meso- och mikrokontexten. Mer information finns på  IAGG-ER 2019
Fortsättning
Konferens: Vård efter behov ‒ hur svårt ska det vara?

Konferens: Vård efter behov ‒ hur svårt ska det vara?

Välkommen till den 10:e Nationella prioriteringskonferensen!Ämne: Vård efter behov ‒ hur svårt ska det vara? Prioriteringskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar med prioriteringar inom hälso- och sjukvård på ett eller annat sätt och ett forum för kunskapsutbyte. Plats: City Conference Centre StockholmTid: 19-21 november 2019 Läs mer på: prioriteringskonferensens webbplats
Fortsättning
Inbjudan till Forskningssymposium

Inbjudan till Forskningssymposium

Välkommen att delta vid 2019 års nationella FORSA symposium på temat: Social förändring – (o)lika villkor. 12-13 mars 2019 i Norrköping Vid detta symposium välkomnar vi alla som vill diskutera och utbyta erfarenheter kring (o)lika villkor i vid bemärkelse, då fokus kommer vara på levnadsvillkor och villkor för personer som är verksamma inom det sociala arbetets fält. Symposiet inleds, 12 mars, med visning av filmen kritikerrosade och fyrfaldige Guldbaggevinnande filmen Goliat som efterföljs av samtal…
Fortsättning