Fattigdomsrapport Sverige 2019

Fattigdomsrapport Sverige 2019

EAPN (European Anti Poverty Network) Sverige presenterar årligen en fattigdomsrapport. I 2019 års rapport beskrivs först hur fattigdomen generellt ser ut i Sverige och därefter redovisas två fördjupningsstudier. Den första om personer med erfarenhet av kriminalvård och den andra berör asylsökande. Läs Fattigdomsrapport Sverige 2019 från EAPN Sverige
Fortsättning
ICSW Europe Newsletter Autumn 2019

ICSW Europe Newsletter Autumn 2019

Det europeiska nyhetsbrevet från hösten 2019 innehåller ordförande Ronald Wimans hälsning där han rapporterar från EU Social Plattforms möte i november.  I nyhetsbrevet finns också en länk till rapporten som Social Plattform publicerade den 21 november "Building Social Europe - en omfattande genomförandeplan för en effektiv europeisk pelare/fundament för sociala rättigheter." Vidare kan du i nyhetsbrevet läsa om expertmötet den 14-15 november i Österrike, där de tysktalande länderna nätverkade kring anhöriga i vården "family caretakers".…
Fortsättning
ICSW Europe Newsletter Summer 2019

ICSW Europe Newsletter Summer 2019

Det händer en hel del inom ICSW Europaregionen.  Nyhetsbrevet rappporterar från den årliga generalförsamlingen i Chisinau Moldavien 14 juni, med representanter från 13 länder, nationalkommitéer, i Europa. Det var delegater från Österrike, Finland, Frankrike, Tyskland, Moldavien, Norge, Ryssland och Sverige. I Helsingfors, Finland hölls den 16-18 september ett möte kring Social Platform som bl.a. innehöll samtal att bygga broar mellan sociala rättigheter och ekonomiska mål. Sverige kommer att vara värd för ett europeiskt expertseminarium med…
Fortsättning
ICSW Europe Newsletter Spring 2019

ICSW Europe Newsletter Spring 2019

Nyhetsbrevet från ICSW Europa informerar om regionens strategimöte och generalförsamling som har sitt möte i Moldavien 12-15 juni. I övrigt rapporterar nyhetsbrevet bland annat från Axel Ågrens presentation av sitt arbete kring hur svensk media rapporterar kring äldre och ensamhet och några av dess konsekvenser. Du kan också läsa om det arbete som bedrivs av Age Platform Europe och FN:s speciella organ UN OEWG-A (open ended working group on aging) i förhållande till äldres villkor.…
Fortsättning
Global Cooperation Newsletter, mars 2019

Global Cooperation Newsletter, mars 2019

Det globala nyhetsbrevet ägnas denna gång åt genusfrågor. ICSW organiserade ett parallellevenemang under kommissionens /Commission on the Status of Women) samling om kvinnors status i FN. Nyhetsbrevet tar upp en del av den diskussionen. Paneldeltagarna sökte utforska risker och möjligheter och politiska alternativ tillgängliga för kvinnor samt vikten att främja värdighet, social integration och genderfrågor i olika stadier i livet, från förskolan till ålderdomen. Läs Global Cooperation Newsletter mars 2019 i sin helhet (eng)
Fortsättning
Kallelse till Årsmöte

Kallelse till Årsmöte

Tid: Den 26 mars 2019, klockan 18:00Plats: Frälsningsarmén, Nybrogatan 79B (T-banestation Stadion) I direkt anslutning till årsmötet bjuder vi in till en intressant gästföreläsning av doktorand Axel Ågren med rubriken: Äldres ensamhet – en epidemi?Mediebilder, föreställningar och utpekandet av ansvar.Vilket bygger på forskningsrapporten: Loneliness among older people in the Swedish media. Under kvällen bjuder ICSW även på fika. Anmäl Dig och Din organisation senast den 20 mars till Axel Ågren, e-post: axel.agren@gmail.com Leif Öberg Ordförande ICSW     …
Fortsättning
Global Cooperation Newsletter, februari 2019

Global Cooperation Newsletter, februari 2019

Februari var en händelserik månad för ICSW också med medverkan i FN i New York och Genève. Det här nyhetsbrevet refererar ICSW:s verksamhet i samband med den 57: e sessionen i kommissionen för social utveckling som hölls i New York där ICSW deltog aktivt i den allmänna debatten under sessionen, skickade ett skriftligt uttalande och gjorde också muntliga presentationer. ICSW deltog också i organiserandet av det årliga forumet för det civila samhället som hölls under…
Fortsättning
Ny hemsida lanseras under 2019

Ny hemsida lanseras under 2019

Arbetet med en ny webbplats har påbörjats och målet är att den ska lanseras under 2019. Förutom ett uppdaterat innehåll kommer den även att få ett modernare utseende och bli mer användarvänlig på mobila enheter. Webbredaktionen består av Bert Åberg och Karin Holmqvist och vi arbetar i dialog med styrelsen för att ICSW Sverige ska få en hemsida som speglar verksamheten och är intressant att besöka. Om du har idéer och synpunkter får du gärna…
Fortsättning