Aktuellt

ICSW Europe Newsletter Autumn 2019

Det europeiska nyhetsbrevet från hösten 2019 innehåller ordförande Ronald Wimans hälsning där han rapporterar från EU Social Plattforms möte i november.  I nyhetsbrevet finns också en länk till rapporten som Social Plattform publicerade den 21 november ”Building Social Europe – en omfattande genomförandeplan för en effektiv europeisk pelare/fundament för sociala rättigheter.”

Vidare kan du i nyhetsbrevet läsa om expertmötet den 14-15 november i Österrike, där de tysktalande länderna nätverkade kring anhöriga i vården ”family caretakers”.

I nyhetsbrevet finns också en uppmaning att sända in abstracts till SWESD 2020 – konferensen i Rimini den 28 juni – 1 juli. Anmälningstiden är förlängd till den 7 januari .

Ladda ner/läs ICSW Europe Newsletter Autumn 2019

Relaterat