Aktuellt

Fattigdomsrapport Sverige 2019

EAPN (European Anti Poverty Network) Sverige presenterar årligen en fattigdomsrapport. I 2019 års rapport beskrivs först hur fattigdomen generellt ser ut i Sverige och därefter redovisas två fördjupningsstudier. Den första om personer med erfarenhet av kriminalvård och den andra berör asylsökande.

Läs Fattigdomsrapport Sverige 2019 från EAPN Sverige

Relaterat