SWESD 2020 i Rimini och situationen kring coronaviruset

SWESD 2020 i Rimini och situationen kring coronaviruset

Organisationskommittén för konferensen i Rimini har gått ut med följande information som bekräftar att i dagsläget finns ingen avrådan från att resa till Rimini p.g.a situationen kring coronaviruset. Dear Members of ICSW,  International Association of Schools of Social Work (IASSW) and the International Council on Social Welfare (ICSW) are receiving concerns and messages from members, non-members and friends across the globe concerning the Corona virus situation. We are daily monitoring the situation which is currently…
Fortsättning
ICSW Europe Newsletter Autumn 2019

ICSW Europe Newsletter Autumn 2019

Det europeiska nyhetsbrevet från hösten 2019 innehåller ordförande Ronald Wimans hälsning där han rapporterar från EU Social Plattforms möte i november.  I nyhetsbrevet finns också en länk till rapporten som Social Plattform publicerade den 21 november "Building Social Europe - en omfattande genomförandeplan för en effektiv europeisk pelare/fundament för sociala rättigheter." Vidare kan du i nyhetsbrevet läsa om expertmötet den 14-15 november i Österrike, där de tysktalande länderna nätverkade kring anhöriga i vården "family caretakers".…
Fortsättning
Global Cooperation Newsletter, november 2019

Global Cooperation Newsletter, november 2019

I det sista nyhetsbrevet för 2019 reflekterar Tom Johannesen, den nye VD:n för ICSW, tillsammans med världspresidenten Eva Holmberg Herrström över klimatförändringarna och vikten av att sätta dem högt på listan för arbetet i Global Agenda. De betonar vikten av att skapa nationella paraplyorganisationer i påverkansarbetet och betydelsen av starka influencers. Den nye ordförande i EU-kommissionen Ursula von der Leyen medverkar också genom uttalanden i EU Social Platform. Läs Global Cooperation Newsletter november 2019 i sin helhet (eng)
Fortsättning
ICSW Europe Newsletter Summer 2019

ICSW Europe Newsletter Summer 2019

Det händer en hel del inom ICSW Europaregionen.  Nyhetsbrevet rappporterar från den årliga generalförsamlingen i Chisinau Moldavien 14 juni, med representanter från 13 länder, nationalkommitéer, i Europa. Det var delegater från Österrike, Finland, Frankrike, Tyskland, Moldavien, Norge, Ryssland och Sverige. I Helsingfors, Finland hölls den 16-18 september ett möte kring Social Platform som bl.a. innehöll samtal att bygga broar mellan sociala rättigheter och ekonomiska mål. Sverige kommer att vara värd för ett europeiskt expertseminarium med…
Fortsättning
Rapport ICSW Europas generalförsamling/årsmöte 2019

Rapport ICSW Europas generalförsamling/årsmöte 2019

Den 13-14 juni samlades ICSW Europa till generalförsamling/årsmöte. Förutom sedvanliga årsmötespunkter och en rapport från föregående årsmöte i Wien november 2018, presenterade representanter från Norge, Frankrike, Finland, Ryssland, Moldavien, Tyskland och Sverige vad som är aktuellt i ICSW s arbete i de olika länderna. I samband med årsmötet hölls också ett capacity building seminarium med strategiska diskussioner kring föreningens syfte och möjlig utveckling under de närmaste åren. Europapresidenten Ronald Wiman presenterade linjerna kring detta och…
Fortsättning
ICSW Europe Newsletter Spring 2019

ICSW Europe Newsletter Spring 2019

Nyhetsbrevet från ICSW Europa informerar om regionens strategimöte och generalförsamling som har sitt möte i Moldavien 12-15 juni. I övrigt rapporterar nyhetsbrevet bland annat från Axel Ågrens presentation av sitt arbete kring hur svensk media rapporterar kring äldre och ensamhet och några av dess konsekvenser. Du kan också läsa om det arbete som bedrivs av Age Platform Europe och FN:s speciella organ UN OEWG-A (open ended working group on aging) i förhållande till äldres villkor.…
Fortsättning
Global Cooperation Newsletter, april 2019

Global Cooperation Newsletter, april 2019

Material som publiceras i ICSW Global Cooperation Newsletter återspeglar både aktiviteter som händer globalt och regionalt inom organisationen ICSW. I nyhetsbrevet för april publicerar vi en artikel om en fallstudie av en kanadensisk gymnasieskola där eleverna fått en fördjupning om livet vid ett hem för föräldralösa och övergivna barn i Indien. Effekterna av studenternas deltagande undersöks, med särskild inriktning på att stärka en känsla av socialt ansvar. Resultaten stärker motivationen till studier i utlandet. Läs Global…
Fortsättning
Global Cooperation Newsletter, mars 2019

Global Cooperation Newsletter, mars 2019

Det globala nyhetsbrevet ägnas denna gång åt genusfrågor. ICSW organiserade ett parallellevenemang under kommissionens /Commission on the Status of Women) samling om kvinnors status i FN. Nyhetsbrevet tar upp en del av den diskussionen. Paneldeltagarna sökte utforska risker och möjligheter och politiska alternativ tillgängliga för kvinnor samt vikten att främja värdighet, social integration och genderfrågor i olika stadier i livet, från förskolan till ålderdomen. Läs Global Cooperation Newsletter mars 2019 i sin helhet (eng)
Fortsättning
Brev från ICSW Internationals President

Brev från ICSW Internationals President

Världspresidenten ICSW Eva Holmberg Herrström, skriver en hälsning till alla medlemmar globalt. Eva skriver om glädjen med att tillhöra en global rörelse och  hur den återspeglas genom de olika traditioner och kulturer i medlemsorganisationerna runt om i världen. Trots olikheter och skillnader så är de grundläggande behoven och rättigheterna desamma och vi kan se hur mänskliga rättigheter för vissa grupper i vissa länder är starkt hotade. Detta genom nationalistiska strömningar i många länder och ekonomiska…
Fortsättning