”UN Social Work Day” 26 mars – vi överlämnar Global Agenda till FN i Genève

”UN Social Work Day” 26 mars – vi överlämnar Global Agenda till FN i Genève

Följande pressmeddelande har i dag sänts till svensk media och riksdagsledamöter PRESSMEDDELANDE        2012-03-26 En svensk representant för Sociala nätverk överlämnar The Global Agenda for Social Work and Social Development till FN i Genève idag Idag på ”UN Social Work Day” presenterar de tre ledande organisationerna inom det sociala området, ICSW, IFSW, och IASSW, den globala agenda för socialt arbete och utveckling som organisationerna gemensamt tagit fram. Syftet med agendan är att stödja, påverka och skapa förutsättningar för…
Fortsättning
Global Agenda och ‘World Social Work Day’

Global Agenda och ‘World Social Work Day’

Vid SWSD konferensen i Hong Kong i juni år 2010, beslutades att inleda en global rörelse som tar upp de stora utmaningar vårt samhälle ställs inför. De tre ledande nätverksorganisationerna inom det sociala området, ICSW, ISFW och IASSW, enades om att tydligt lyfta vår erfarenhet av frågor som är relevanta för vår värld. De närvarande 3 000 delegaterna bekräftade behovet av att organisera sig kring större och relevanta sociala frågor som ansluter inom och mellan…
Fortsättning