Aktuellt

Rapport ICSW Europas generalförsamling/årsmöte 2019


Den 13-14 juni samlades ICSW Europa till generalförsamling/årsmöte. Förutom sedvanliga årsmötespunkter och en rapport från föregående årsmöte i Wien november 2018, presenterade representanter från Norge, Frankrike, Finland, Ryssland, Moldavien, Tyskland och Sverige vad som är aktuellt i ICSW s arbete i de olika länderna.


I samband med årsmötet hölls också ett capacity building seminarium med strategiska diskussioner kring föreningens syfte och möjlig utveckling under de närmaste åren. Europapresidenten Ronald Wiman presenterade linjerna kring detta och en workshop hölls med samtal i smågrupper.

Något av det som lyftes fram som fokusområden att arbeta kring var

  • att ICSW lyfter upp frågor kring mänskliga rättigheter och likabehandling.
  • att vara en röst mot en tendens av sviktande social välfärd i traditionellt starka välfärdsstater liksom att arbeta för ökad välfärd i länder i förändring.ICSW kan vara en länk mellan öst och väst i Europa och uppmuntra och stödja uppbyggnad av social välfärd i östra Europa.
  • att hitta vägar att uppmuntra och rekrytera yngre medlemmar och vara samtida också när det gäller webbsidor och social media

En spännande vinkel kom från Moldavien där man de senaste åren har byggt upp en socialarbetarutbildning. Socialt arbete var inte en professionellt arbete tills för några år sedan. Från Moldavien efterfrågar man och har behov av ett aktivt nätverksarbete genom ICSW övriga medlemmar i Europa. Sociala Experter är benämningen för socialarbetare i Moldavien vilket är ett koncept som för oss känns nytt och kanske spännande.

Relaterat