ICSW Europe Newsletter winter 2019 (mars 2020)

ICSW Europe Newsletter winter 2019 (mars 2020)

Vinterns nyhetsbrev för ICSW Europa, daterat i mars månad, innehåller förutom en hälsning från presidenten Ronald Wiman, rapporter från några medlemsländer.Dessutom finns nyheter från EAPN, Social Platform och om konferenser och expertmöten.Det finns också en rapport från EU-kommissionen som bl.a informerar om att EU:s investeringsplan bl.a omfattar 168 miljoner euros för lösningar kring hållbara transporter, äldrevård och medicinsk behandling av cancer och sällsynta sjukdomsdiagnoser. Ladda ner/läs ICSW Europe Newsletter Winter 2019
Fortsättning
Kallelse till årsmöte 1 april 2020

Kallelse till årsmöte 1 april 2020

UPPDATERING Under rådan omständigheter har styrelsen besluta att hålla årsmötet onsdag 1 april via Skype. Läs mer Årsmötet i år inleds med föreläsningen Arbetet för en mer hållbar äldreomsorg i kommunen av avgående kassören, kommundirektör Lars Liljedahl, Härnösand. Därefter vidtar sedvanliga årsmötesförhandlingar. Under kvällen bjuder ICSW på fika. Anmälan senast 20 mars till info@icsw.se Tid 1 april kl 16.30 Plats: Frälsningsarmén, Nybrogatan 79 B T-bana: Stadion
Fortsättning
Goda År – forskning för att mäta livskvalitet

Goda År – forskning för att mäta livskvalitet

Goda År, är namnet på ett forskningsprojekt som har sitt ursprung i en offentlig utredning, Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet (SOU 2015:56). Syftet är att ta fram en ny metod för att mäta livskvalitet. Hittills har ett lands BNP varit det instrument som använts för att beskriva välståndet i ett land men är begränsat till ekonomiskt välstånd. Det finns ett behov att kunna mäta hur många goda år en människa har under…
Fortsättning
Expertseminarium om barnfattigdom i Malmö, 6-7 december 2019

Expertseminarium om barnfattigdom i Malmö, 6-7 december 2019

Uppdatering 3 juni 2020: Nu finns den officiella rapporten tillgänglig, ladda ner Rapport från barnfattigdomsseminarie, december 2019, Malmö I avvaktan på den officiella rapporten från expertseminariet kan vi redan nu få ta del av den sammanfattning från de olika ländernas presentation som Leif Öberg skrivit utifrån minnesanteckningar och en sammanfattning av Tapio Salonens presentation.  Läs sammanfattningen: Expert Seminar Child Poverty 2019
Fortsättning
Global Cooperation Newsletter, november 2019

Global Cooperation Newsletter, november 2019

I det sista nyhetsbrevet för 2019 reflekterar Tom Johannesen, den nye VD:n för ICSW, tillsammans med världspresidenten Eva Holmberg Herrström över klimatförändringarna och vikten av att sätta dem högt på listan för arbetet i Global Agenda. De betonar vikten av att skapa nationella paraplyorganisationer i påverkansarbetet och betydelsen av starka influencers. Den nye ordförande i EU-kommissionen Ursula von der Leyen medverkar också genom uttalanden i EU Social Platform. Läs Global Cooperation Newsletter november 2019 i sin helhet (eng)
Fortsättning
Rapport ICSW Europas generalförsamling/årsmöte 2019

Rapport ICSW Europas generalförsamling/årsmöte 2019

Den 13-14 juni samlades ICSW Europa till generalförsamling/årsmöte. Förutom sedvanliga årsmötespunkter och en rapport från föregående årsmöte i Wien november 2018, presenterade representanter från Norge, Frankrike, Finland, Ryssland, Moldavien, Tyskland och Sverige vad som är aktuellt i ICSW s arbete i de olika länderna. I samband med årsmötet hölls också ett capacity building seminarium med strategiska diskussioner kring föreningens syfte och möjlig utveckling under de närmaste åren. Europapresidenten Ronald Wiman presenterade linjerna kring detta och…
Fortsättning
Global Cooperation Newsletter, april 2019

Global Cooperation Newsletter, april 2019

Material som publiceras i ICSW Global Cooperation Newsletter återspeglar både aktiviteter som händer globalt och regionalt inom organisationen ICSW. I nyhetsbrevet för april publicerar vi en artikel om en fallstudie av en kanadensisk gymnasieskola där eleverna fått en fördjupning om livet vid ett hem för föräldralösa och övergivna barn i Indien. Effekterna av studenternas deltagande undersöks, med särskild inriktning på att stärka en känsla av socialt ansvar. Resultaten stärker motivationen till studier i utlandet. Läs Global…
Fortsättning
Årsmöte 2019

Årsmöte 2019

ICSW Sverige var samlade till årsmöte den 26. mars. Förutom val och fyllnadsval och sedvanliga årsmötespunkter /se protokoll från årsmötet/ fick vi lyssna till doktorand Axel Ågren, som höll en intressant föreläsning kring temat ”äldres ensamhet – en epidemi? Mediebilder, föreställningar och utpekandet av ansvar.” Denna bygger på forskningsrapporten ”Loneliness among older people in the Swedish media”. Axel Ågren skriver: ”Känslan att höra till eller inte höra till andra människor ses vanligen som en nödvändig…
Fortsättning
Brev från ICSW Internationals President

Brev från ICSW Internationals President

Världspresidenten ICSW Eva Holmberg Herrström, skriver en hälsning till alla medlemmar globalt. Eva skriver om glädjen med att tillhöra en global rörelse och  hur den återspeglas genom de olika traditioner och kulturer i medlemsorganisationerna runt om i världen. Trots olikheter och skillnader så är de grundläggande behoven och rättigheterna desamma och vi kan se hur mänskliga rättigheter för vissa grupper i vissa länder är starkt hotade. Detta genom nationalistiska strömningar i många länder och ekonomiska…
Fortsättning
ICSW Europe Newsletter Winter 2018

ICSW Europe Newsletter Winter 2018

Årets första nyhetsbrev från ICSW Europa, innehåller förutomen hälsning från ICSW president i Europa Ronald Wiman, rapporter från ENSACTICSW Europe Capacity Building seminarGeneral Assembly, ICSW EuropaSOSTE, FinlandGerman Association for Public and Private WelfareProject Casa Mare Moscow International ForumAgeing EqualGlobal Campaign to Combat AgeismCouncil of EuropeRelevanta länkarColophon Läs direkt eller ladda ner ICSW Europas Newsletter Winter 2018 pdf
Fortsättning