Global Cooperation Newsletter, januari 2019

Global Cooperation Newsletter, januari 2019

Januariupplagan av ICSW Global Cooperation Newsletter – det första internationella nyhetsbrevet för året, innehåller en intressant artikel som fokuserar på samspelet mellan ekonomiska och sociala faktorer inom public policymaking. En framträdande forskare inom området, Dr. Manohar Pawar, professor i socialt arbete på Charles Sturt University, Australien, delar här sitt perspektiv i detta avseende. ICSW vd och redaktör för nyhetsbrevet Sergei Zelenev, skriver att det finns en förhoppning att professor Pawars analys kommer att stimulera till…
Fortsättning