ICSW Europe Newsletter winter 2019 (mars 2020)

ICSW Europe Newsletter winter 2019 (mars 2020)

Vinterns nyhetsbrev för ICSW Europa, daterat i mars månad, innehåller förutom en hälsning från presidenten Ronald Wiman, rapporter från några medlemsländer.Dessutom finns nyheter från EAPN, Social Platform och om konferenser och expertmöten.Det finns också en rapport från EU-kommissionen som bl.a informerar om att EU:s investeringsplan bl.a omfattar 168 miljoner euros för lösningar kring hållbara transporter, äldrevård och medicinsk behandling av cancer och sällsynta sjukdomsdiagnoser. Ladda ner/läs ICSW Europe Newsletter Winter 2019
Fortsättning
ICSW Europe Newsletter Autumn 2019

ICSW Europe Newsletter Autumn 2019

Det europeiska nyhetsbrevet från hösten 2019 innehåller ordförande Ronald Wimans hälsning där han rapporterar från EU Social Plattforms möte i november.  I nyhetsbrevet finns också en länk till rapporten som Social Plattform publicerade den 21 november "Building Social Europe - en omfattande genomförandeplan för en effektiv europeisk pelare/fundament för sociala rättigheter." Vidare kan du i nyhetsbrevet läsa om expertmötet den 14-15 november i Österrike, där de tysktalande länderna nätverkade kring anhöriga i vården "family caretakers".…
Fortsättning
Global Cooperation Newsletter, november 2019

Global Cooperation Newsletter, november 2019

I det sista nyhetsbrevet för 2019 reflekterar Tom Johannesen, den nye VD:n för ICSW, tillsammans med världspresidenten Eva Holmberg Herrström över klimatförändringarna och vikten av att sätta dem högt på listan för arbetet i Global Agenda. De betonar vikten av att skapa nationella paraplyorganisationer i påverkansarbetet och betydelsen av starka influencers. Den nye ordförande i EU-kommissionen Ursula von der Leyen medverkar också genom uttalanden i EU Social Platform. Läs Global Cooperation Newsletter november 2019 i sin helhet (eng)
Fortsättning
ICSW Europe Newsletter Spring 2019

ICSW Europe Newsletter Spring 2019

Nyhetsbrevet från ICSW Europa informerar om regionens strategimöte och generalförsamling som har sitt möte i Moldavien 12-15 juni. I övrigt rapporterar nyhetsbrevet bland annat från Axel Ågrens presentation av sitt arbete kring hur svensk media rapporterar kring äldre och ensamhet och några av dess konsekvenser. Du kan också läsa om det arbete som bedrivs av Age Platform Europe och FN:s speciella organ UN OEWG-A (open ended working group on aging) i förhållande till äldres villkor.…
Fortsättning
Global Cooperation Newsletter, april 2019

Global Cooperation Newsletter, april 2019

Material som publiceras i ICSW Global Cooperation Newsletter återspeglar både aktiviteter som händer globalt och regionalt inom organisationen ICSW. I nyhetsbrevet för april publicerar vi en artikel om en fallstudie av en kanadensisk gymnasieskola där eleverna fått en fördjupning om livet vid ett hem för föräldralösa och övergivna barn i Indien. Effekterna av studenternas deltagande undersöks, med särskild inriktning på att stärka en känsla av socialt ansvar. Resultaten stärker motivationen till studier i utlandet. Läs Global…
Fortsättning
Global Cooperation Newsletter, mars 2019

Global Cooperation Newsletter, mars 2019

Det globala nyhetsbrevet ägnas denna gång åt genusfrågor. ICSW organiserade ett parallellevenemang under kommissionens /Commission on the Status of Women) samling om kvinnors status i FN. Nyhetsbrevet tar upp en del av den diskussionen. Paneldeltagarna sökte utforska risker och möjligheter och politiska alternativ tillgängliga för kvinnor samt vikten att främja värdighet, social integration och genderfrågor i olika stadier i livet, från förskolan till ålderdomen. Läs Global Cooperation Newsletter mars 2019 i sin helhet (eng)
Fortsättning
Global Cooperation Newsletter, februari 2019

Global Cooperation Newsletter, februari 2019

Februari var en händelserik månad för ICSW också med medverkan i FN i New York och Genève. Det här nyhetsbrevet refererar ICSW:s verksamhet i samband med den 57: e sessionen i kommissionen för social utveckling som hölls i New York där ICSW deltog aktivt i den allmänna debatten under sessionen, skickade ett skriftligt uttalande och gjorde också muntliga presentationer. ICSW deltog också i organiserandet av det årliga forumet för det civila samhället som hölls under…
Fortsättning
ICSW Europe Newsletter Winter 2018

ICSW Europe Newsletter Winter 2018

Årets första nyhetsbrev från ICSW Europa, innehåller förutomen hälsning från ICSW president i Europa Ronald Wiman, rapporter från ENSACTICSW Europe Capacity Building seminarGeneral Assembly, ICSW EuropaSOSTE, FinlandGerman Association for Public and Private WelfareProject Casa Mare Moscow International ForumAgeing EqualGlobal Campaign to Combat AgeismCouncil of EuropeRelevanta länkarColophon Läs direkt eller ladda ner ICSW Europas Newsletter Winter 2018 pdf
Fortsättning