Aktuellt

Helen Clark, FN /UNDP/ hälsningsanförande vid mottagandet av Global Agenda 2012

Den 26 mars överlämnade de tre organisationerna ICSW, IFSW och IASSW Global Agenda till FN. Överlämnandet skedde på världsnivå vid FN:s högkvarter i New York och på europanivå vid FN i Genève.

Helen Clark, chef för FN:s globala utvecklingsprogram /UNDP/ höll ett hälsningsanförande vid presentationen av Global Agenda i New York där hon talade i uppskattande ordalag om agendan.

–  Jag förstår att den globala agendan antogs med överväldigande stöd av delegater vid den gemensamma världskonferensen för de tre organisationerna i Hong Kong. Detta tyder på att det finns en utbredd gemensam och tydlig vision över internationella socialarbetarsamfundet, vilket ger den globala agendan stor trovärdighet.
I  hela FN, arbetar våra organisationer för att utrota fattigdomen, främja mänskliga rättigheter och främja en hållbar utveckling. Visionen i Global Agenda speglar många av de mål, rättigheter och avtal som fastställts av FN – och som arbetas med genom våra myndigheter, fonder och program.

Vi måste bygga breda koalitioner inom länder och över nationella gränser för att främja lösningar på dessa utmaningar. Några av dem kan behandlas på nationell nivå. Andra kräver globala åtgärder, precis som den globala agendan för socialt arbete och social utveckling erkänner.

Läs hela Helen Clarks tal: Opening remarks on the 29th World Social Work Day

Relaterat