Aktuellt

Expertseminarium om avhopp från skolan

Den 14-15 december 2012 organiserade ICSW ett expertseminarium i Malmö om långtidseffekterna av avhopp från skolan. Detta var uppföljningen på ett tidigare seminarium på samma tema.

Läs rapporten: Long Term Effects of Dropout from School

Regeringen har under året gjort publicerat två utredningar om detta ämne:
Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun SOU 2013:13
Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan SOU 2013:74

Relaterat