INSTÄLLT: Årsmöte ICSW Sverige – 24 mars 2022 kl 17:00

INSTÄLLT: Årsmöte ICSW Sverige – 24 mars 2022 kl 17:00

Årsmötet inställt på grund av sjukdom - nytt datum 11 april Välkommen att delta vid ICSW Sveriges årsmöte. Nedan finner du dagordning för mötet. Mer information om program kommer. Årsmötet hålls via Zoom. Länk fås vid anmälan till Bodil Eriksson, senast 22 mars: bodil12eriksson@gmail.com Motioner skickas till bodil12eriksson@gmail.com senast 10 mars 2022. Varmt välkommen! ICSW Sveriges styrelse genom ordförande Axel Ågren Dagordning ICSW Sveriges årsmöte 24 mars 2022 1 Mötets öppnande 2 Mötets behöriga utlysande…
Fortsättning