World Conferences on Social Work and Social Development – SWSD

Tillsammans med International Association of Schools of Social Work (IASSW) och International Federation of Social Workers (IFSW) arrangeras vartannat år JOINT WORLD CONFERENCEs on Social Work and Social Developmen SWSD

Stockholm 2012
Hong Kong 2010