Cookie-användning

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse (t ex genom att inte behöva se denna skylt på varje sida du besöker) samt från Googles för Recapta i formulär (så att du slipper tyda alla konstiga bokstäver och bilder) och för att hjälpa oss att förbättra innehållet för våra besökare.

Genom att använda webbplatsen samtycker du till användningen av cookies. För att slippa se denna skylt på varje sida måste du klicka på Jag accepterar

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår integritetspolicy och du når den via knappen till höger.

ICSW:s skribenter

För ICSW:s skribenter används även cookies från Wordpress för att dina personliga inställningar ska behållas mellan besöken.

De globala målen – Agenda 2030

Allt arbete inom ICSW och de nätverk och plattformar som organisationen arbetar tillsammans inkluderar de 17 globala målen som antogs 2015 av FN och som är en del av Agenda 2030 Agenda for Sustainable Development. De globala målen förkortas SDG sustainable development goals. Syftet med agendan är att fram till år 2030 uppnå en socialt, hälsomässigt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling globalt.

Global Agenda

Tillsammans med organisationerna IASSW och IFSW har ICSW utformat den globala agendan för socialt arbete och social utveckling. Syftet är att stärka profilen i socialt arbete och göra det möjligt för socialarbetare att bidraga till politisk utveckling. Rapporten presenterades vid den gemensamma sociala konferensen i Dublin 2018.

Social Platform

ICSW är en av medlemsorganisationerna i EU:s Social Platform den sociala plattformen. Denna täcker ett stort spektrum av EU:s civila samhällssektor och arbetar i alla EU-länder på lokal, regional och nationell nivå för att skapa möten och arbeta med frågor för mänskliga rättigheter och social rättvisa.

Social Protection Floor

ICSW är också en av medlemsorganisationerna i Global samverkan i arbetet med Social Protection Floor. SPF är en grundläggande nivå av socialt skydd på nationell nivå, en uppsättning basala sociala rättigheter utifrån mänskliga rättighetskonventioner. Cirka 2,8 miljarder människor lever i fattigdom, vilket innebär mindre än 2 USD per dag.